Ευκαιρίες καριέρας

Η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην επιτυχία της εταιρείας και στην άψογη λειτουργία των προηγμένων συστημάτων παραγωγής, διανομής και εξυπηρέτησης των πελατών μας, είναι ουσιαστική.

Αξιοποιούμε ουσιαστικά και στηρίζουμε έμπρακτα τους συνεργάτες μας:

  • Προσελκύοντας υποψηφίους που αγαπούν αυτό που κάνουν.
  • Επιλέγοντας συνεργάτες με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.
  • Καλλιεργώντας ένα οικογενειακό εργασιακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από συνεργασία και εμπιστοσύνη.
  • Αξιολογώντας την απόδοση των συνεργατών μας με διαφάνεια.
  • Παρέχοντας προοπτικές εξέλιξης βάσει απόδοσης με εκ των έσω προαγωγές.
  • Εφαρμόζοντας την αρχή ‘ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.’
  • Υποστηρίζοντας τη συνεχή προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των συνεργατών μας με προγράμματα εκπαίδευσης.